OfertaO firmieGaleriaDystrybucjaFinansowanieKontakt

Oczyszczalnie biologiczne Bio Duo

 

Oczyszczalnia Bio Duo ( od 1 do 12 RLM) to przydomowa Oczyszczalnia Ścieków do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych znakowana CE zgodnie z PN-EN 12566-3.


Przekrój hybrydowej oczyszczalni ścieków Bio Duo


Zalety Bio Duo

 

Hybrydowa technologia oczyszczania ścieków - wysoki stopień redukcji, stabilność oczyszczania, system odporny na okresy urlopowe i braki energii elektrycznej

Wysoka skuteczność oczyszczania potwierdzona badaniami wykonanymi wg normy EN PN 12566-3. Testy przeprowadzone
w warunkach naturalnych - gwarancja uzyskania dobrych efektów oczyszczania w warunkach ujemnych temperatur otoczenia

Sekwencyjne dozowanie ścieków - płynna praca oczyszczalni, brak zaburzenia procesów biologicznych, stabilny efekt oczyszczania

Własna retencja buforowa - amortyzacja przeciążenia pracy urządzenia (np. przyjęcia), zachowana równomierna praca oczyszczalni

Modułowość systemu - możliwość rozbudowy systemu, wraz ze zwiększającymi się potrzebami użytkownika

Przyjazna i łatwa w obsłudze automatyka - funkcja urlopowa, automatyczne przejście instalacji w stan pracy

Możliwość kontroli pracy oczyszczalni przez internet¹ - zdalne programowanie i weryfikowanie pracy urządzenia

Oczyszczalnia współpracuje z instalacja inteligentnego budynku¹ - możliwość włączenia oczyszczalni w instalacje zarządzającą elektronicznymi systemami budynku

Elektroniczny system zarządzania serwisem urządzenia - bezpłatna usługa powiadamiania o akcjach serwisowych

10–letnia gwarancja - zapewniająca bezpieczeństwo i komfort użytkowania

 Oczyszczalnie Hybrydowe SL-BIO - opis technologii

Jakiej normie odpowiada SL-BIO?
 
SL-BIO podlega obowiązującej we wszystkich krajach Unii Europejskiej normie PN-EN 12-566-3, małe instalacje oczyszczania ścieków do 50 RLM (oczyszczalnie ścieków pochodzących z gospodarstw domowych w formie zestawów do samodzielnego montażu lub składane na miejscu).
 
Certyfikacje

  
Oczyszczalnie SL-BIO posiadają znak zgodności CE z normą PNEN 12566-3. Trwające 42 tygodnie badania, zostały przeprowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, jednostkę notyfikowaną nr 1488.
 
Jak działa oczyszczalnia SL-BIO?

 
Urządzenia jedno-zbiornikowe wykorzystują w części biologicznej złoże zanurzone z systemem mieszania i napowietrzania ścieków poprzez wewnętrzny cyrkulator rurowy. Wyposażone są także w recyrkulację między komorami. Zrzut ścieków odbywa się do gruntu (np. studnia chłonna, tunele filtracyjne itp). Pozostałe modele w części biologicznej pracują w pełnym systemie hybrydowym, gdyż oprócz złoża biologicznego posiadają oddzielną komorę aeracji realizującą procesy osadu czynnego, która pełni także rolę osadnika wtórnego. Wyposażone są standardowo w system dozowania ładunku który realizowany jest poprzez specjalnie dobraną sekwencję, pozwalającą na stworzenie dużej, przekraczającej średni dobowy przepływ retencji buforowej. Dzięki temu system nie jest wrażliwy na udarowo dopływającą ilość ścieków. W standardzie zastosowano także recyrkulację (z osadnika wtórnego) osadu nadmiernego, obumarłej i zerwanej błony biologicznej, która to funkcja realizowana jest sekwencyjnie pompą mamutową – pozwala to na stabilizację ładunku zanieczyszczeń oraz umożliwia przeprowadzenie procesu pełnej denitryfikacji. Dzięki realizacji wspomnianych wcześniej pełnych procesów nitryfikacji i denitryfikacji nie ma ograniczeń w stosunku do odbiornika ścieków oczyszczonych. Wszystkimi funkcjami steruje specjalna automatyka z odpowiednim programem. Ponadto w przypadku specjalnych wymagań wszystkie systemy można rozbudować o stacje dozowania koagulantu celem strącenia fosforu i urządzenie dezynfekujące ładunek na drodze promieniowania UV. W modelach wielorzędowych w wersji podstawowej zastosowany jest układ grawitacyjnego rozdziału ścieków surowych. Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie układu pompowego z kratą koszową.


Opis działania hybrydowej oczyszczalni ściekówProcesy zachodzące w osadniku:

Wstępne oczyszczanie na drodze procesów mechanicznych i fermentacji beztlenowej

Dekantacja osadów pierwotnych

Oddzielenie tłuszczy które flotują tworząc na powierzchni kożuch

Procesy zachodzące w reaktorze:

 

Biologiczne oczyszczanie w pierwszej części reaktora którym jest zanurzone złoże biologiczne

Procesy niskoobciążonego osadu czynnego w drugiej części reaktora biologicznego

Napowietrzanie ścieków

Przepompowanie osadu nadmiernego do osadnika wstępnego

Denitryfikacja

Odprowadzanie oczyszczonych ścieków

Jak często należy wywozić osady z oczyszczalni SL-BIO?
 

Zależnie od obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń, raz na jeden do dwóch lat, powinno odbyć się usuwanie osadów i obumarłej błony biologicznej poprzez wypompowanie i wywiezienie przez wyspecjalizowaną firmę taborem asenizacyjnym.
 
Jak wygląda system sterowania oczyszczalni SL-BIO?

 
Oczyszczalnie SL-BIO mogą być wyposażone w jedną z trzech automatyk: DAP 110, DAP 100, DAP 100 Kaskada, które zarządzają procesami oczyszczalni. Automatyka oprócz samokalibracji uzależnionej od stylu użytkowania oraz weryfikacji ilości dostarczanego ścieku, umożliwia zdalne kontrolowanie i programowanie pracy oczyszczalni poprzez moduł GSM, dzięki czemu Serwisant w przypadku usterki może zdalnie stwierdzić co jest przyczyną ewentualnej awarii i jeszcze przed akcją serwisową dokonać czynności kontrolnych (np. przedmuchania dyfuzorów).
 
Jak wygląd system monitoringu?

 
Oczyszczalnie SL-BIO wyposażone są w kartę pamięci na której rejestrowane są zarówno wszelkie przeprowadzone operacje i regulacje, jak również usterki. Odczytów dokonuje Serwis Fabryczny.
 
Jak wygląda uruchomienie oczyszczalni SL-BIO?

 
Uruchomienia każdej oczyszczalni ścieków SL-BIO dokonuje Autoryzowany Serwisant lub Serwis Fabryczny w oparciu wcześniej ustaloną wizytę. Jest to usługa bezpłatna. Autoryzowany Serwisant lub Serwis Fabryczny, po sprawdzeniu i uruchomieniu instalacji wypełnia Kartę Montażu Instalacji która jest wysyłana do Działu Serwisu gdzie dane instalacji wprowadzane są do specjalnie stworzonego do tego celu programu komputerowego. Program sprawdza - i drogą e-mail - przypomina użytkownikowi i instalatorowi o wykonaniu akcji serwisowych - ta usługa jest również bezpłatna.

 


Chcesz dowiedzieć się więcej?  Zadzwoń do nas -  504 342 717


  

 

NASZA FIRMA UZYSKAŁA ZNAK:

 

Rzetelna Firma - kliknij i sprawdź ...


OFEROWANE PRZEZ NAS PRODUKTY SPEŁNIAJĄ NORMY EUROPEJSKIE

 

 


 

 

  

 

(c) VAR 2013