OfertaO firmieGaleriaDystrybucjaFinansowanieKontakt

Oczyszczalnie drenażowe trzykomorowe

 

Zalety Przydomowych Oczyszczalni ścieków

 

Obsługa przydomowej oczyszczalni ścieków przy prawidłowym użytkowaniu ogranicza się jedynie do wywożenia osadów raz na rok.

Osadnik gnilny oraz studzienka rozdzielcza wykonane są z polietylenu (PE) o doskonałej trwałości i odporności chemicznej.

Trzykomorowe zbiorniki zapewniają wysoką efektywność redukcji zanieczyszczeń.

Możliwość głębszego posadowienia zbiorników do 1 m pod powierzchnią terenu (do osi wlotu).

Możliwość regulacji ilości ścieków doprowadzanych do przewodów rozsączających.

Studzienka rozdzielcza umożliwia wykonanie dodatkowych wylotów na odpływie ( max 4)

Przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być instalowane w różnych warunkach terenowo-gruntowych.

Osadniki umieszczone w gruncie nie wymagają izolacji cieplnej, prawidłowo funkcjonują w różnych warunkach klimatycznych.

Wysoka odporność tworzyw na ścieki agresywne.

Wysoka odporność rur rozsączających i rozdzielczych z polipropylenu (PP-B) na wysoką (do + 90oC) oraz niską temperaturę (do - 20oC).

Wysoka sztywność obwodowa rur rozsączających z PP-B SN 6,3 kN/m2 zapewnia wysoką odporność na obciążenie przenoszone z gruntu oraz uszkodzenia od tłucznia.

 


Podstawowy funkcje osadnika gnilnego
 
Podstawową funkcją osadników gnilnych jest wstępne podczyszczenie ścieków w procesie fermentacji. Ograniczają one wynoszenie zawiesin poprzez zapewnienie optymalnych warunków do sedymentacji ścieków.
Istnieją różne konstrukcje osadników gnilnych, z których dwie najważniejsze to:

 

Osadniki gnilne jednokomorowe

Osadniki gnilne dwu- lub trzykomorowe

 

W osadnikach jednokomorowych, w wyniku dużych wahań natężenia dopływu ścieków następuje ich ciągła turbulencja.
Dlatego też przy tej konstrukcji osadnika muszą być stosowane na odpływie filtry ograniczające wynoszenie zawiesin.
Efektem tego rozwiązania jest konieczność czyszczenia lub wymiany filtrów, czyli ponoszenia dodatkowych kosztów w trakcie eksploatacji tego typu przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
W osadnikach trzykomorowych Pipelife, konstrukcja z podziałem na 3 komory oraz naprzemiennym rozmieszczeniem otworów, powoduje ograniczenie turbulencji do pierwszej komory. Ścieki wytracając w niej prędkość, przypływają do kolejnych komór, zapewniając równomierne rozdzielenie się osadu i lepsze warunki sedymentacji. Optymalizuje to przebieg procesu stabilizacji osadów, przez co zwiększa się efektywność oczyszczania ścieków o ok. 20%. Dodatkowo na odpływie w osadnikach pod odpowiednim kątem montowany jest trójnik, ograniczający wynoszenie zawiesin.

 

 

 

a. Doprowadzenie nieczystości do 3-komorowego osadnika gnilnego .
b. Wstępne oczyszczanie ścieków przez bakterie beztlenowe i tlenowe.
c. Doczyszczanie w warunkach tlenowych w złożu filtracyjnym w gruncie i neutralizacja.

 

Dzięki 3-komorowej konstrukcji osadnika gnilnego, Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków zapewnia najwyższą efektywność redukcji zanieczyszczeń, a jej obsługa ogranicza się do wywozu osadów raz do roku. Nie ma konieczności płukania filtra, czego wymagają oczyszczalnie jednokomorowe.

 


 
"Efekt oczyszczenia ścieków w osadnikach gnilnych zależy od liczby komór w osadniku. (...) Stosując osadniki trzykomorowe efekt oczyszczenia znacznie wzrasta i wynosi odpowiednio do BZT5 i ChZT około 50% natomiast w stosunku do azotu ogólnego około 15%" 
(Zbigniew Heidrich "Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków - poradnik")

 


 

Charakterystyka techniczna
 
Przepustowość do 0,75 m3/d (2 m3), do 1,05 m3/d (3 m3)

Normatywne zużycie wody na 1-go mieszkańca 150 dm3/d

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 2 - 5 (2 m3), 5 – 7 (3 m3)

Powierzchnia pod zabudowę: 108 – 118 m2 (2 m3), 111 – 120 m2 (3 m3)

Pojemność osadnika: 2 m3, 3 m3

Masa osadnika: 120 kg, 156 kg

Długość drenażu: 2 x 15 m, 3 x 15 m

Aprobaty techniczne: Instytut Ochrony Środowiska AT, SITAC Szwecja

 

Stopień oczyszczania ścieków:

95% redukcji BZT5 i zawiesin

90% redukcji ChZT

do 40% redukcji azotu ogólnego

do 50% redukcji fosforu ogólnego

do 99% bakterie E. Coli

 

Rozruch biologicznej oczyszczalni ścieków

 
Po stwierdzeniu szczelności zbiornika, poprawności ułożenia oczyszczalni, drenażu, zasypaniu wykopów i wyrównaniu terenu należy dodać do osadnika gnilnego osad z innej pracującej biologicznej oczyszczalni lub dodawać biopreparaty przez okres 3 miesięcy w celu przyśpieszenia procesu fermentacji.
 
Izolacja termiczna
 
Przydomowa oczyszczalnia ścieków nie wymaga izolacji cieplnej. Wieloletnie doświadczenie w eksploatacji systemu wskazuje, że ciepło odprowadzanych ścieków i ciepło fermentacji chroni urządzenie przed przemarzaniem.
Jedynie dla budynków użytkowanych okresowo należy stosować docieplenie komory gnilnej.
Nie należy pozostawiać zamontowanego osadnika gnilnego pustego, ponieważ może dojść do jego uszkodzenia od obciążenia gruntu oraz pod wpływem niskich temperatur.
Pozostawienie osadnika gnilnego napełnionego wodą i nie użytkowanego przez dłuższy okres, zwłaszcza zimowy zmusza do zabezpieczenia przed zamarzaniem np. poprzez otoczenie górnej części materiałem termoizolacyjnym o grubości min. 15 cm.
 
Eksploatacja

Należy wywozić osady z osadnika gnilnego – minimum raz do roku, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika i wypływu ścieków do drenażu. 
Całkowite opróżnienie zbiornika nie jest konieczne i w zasadzie nie należy tego robić. Po opróżnieniu zbiornika zaleca się, aby ok. 20% do 30% jego zawartości pozostawić w pierwszej komorze dla zaszczepienia pozostałego osadu. Po usunięciu osadów, należy zbiornik dopełnić wodą. W przypadku całkowitego usunięcia osadów (czytaj: rozruch oczyszczalni).

W okresie niskich temperatur zaleca się dodawanie biopreparatów, w celu zwiększenia aktywności enzymatycznej.

Zaleca się raz do roku przepłukać przewody drenarskie wodą – urządzeniem pod dużym ciśnieniem.

Należy unikać wprowadzania do systemu oczyszczalni odpadów stałych.

Nie wolno wprowadzać do systemu oczyszczalni wód opadowych i drenażowych.

Nie należy wprowadzać do kanalizacji (przydomowej oczyszczalni ścieków) środków toksycznych, mogących powodować zanik życia biologicznego w strukturze błony biologicznej drenażu rozsączającego takich jak: oleje, lakiery, mocne  kwasy lub zasady, większe ilości tłuszczów, rozpuszczalniki organiczne, produkty naftowe itp.

 


Chcesz dowiedzieć się więcej?  Zadzwoń do nas -  504 342 717


 

 

 

NASZA FIRMA UZYSKAŁA ZNAK:

 

Rzetelna Firma - kliknij i sprawdź ...

  

 

(c) VAR 2013